Dětská diecézní soutěž

Při příležitosti 2000. výročí narození svatého Pavla, apoštola národů, vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok svatého Pavla, který bude zahájen 29.6.2008 a ukončen 29.6.2009.
I my se chceme připojit k přípravě na tento rok a připomenout tak význam tohoto apoštola pro život celé církve i každého křesťana.
Vyhlašujeme proto již dnes, na počátku nového kalendářního roku, dětskou diecézní soutěž nazvanou

Po stopách svatého apoštola Pavla

Soutěž je převážně vědomostní, ve formě testů, rozdělená na čtyři věkové kategorie. Jejím záměrem je motivace dětí k poznávání Písma svatého a orientace v něm. Také ale chceme motivovat vás, dospělé. Zapojte se s dětmi do hledání údajů z Pavlova života, najděte si čas pro chvilku společné četby, ať už v hodinách náboženství nebo v rodinách.

Pro vaši inspiraci a hledání odpovědí na otázky v soutěžních testech můžete využít tyto pomůcky, které jsou všechny dostupné na našem centru :

Písmo svaté
Pavel, dobrodruh víry (Oldřich Selucký) –
- ilustrovaná kniha nebo VHS
DUHA (č.16, 2006/07) –
stolní hra s mapou cest apoštola Pavla a textem
Školní průvodce biblí
Školní biblický atlas
Katechetický věstník ročník 2007-08

Soutěžní testy si u nás můžete objednat !!

Zašleme vám je zdarma v množství, jaké si vyžádáte, poštou nebo emailem nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek.

Vypracované testy posílejte na naši adresu do konce dubna 2008 !

Vyhodnocení soutěže proběhne ke konci školního roku, odměna čeká na každého účastníka.
Testy pro jednotlivé kategorie ke stažení zde :

I. Kategorie
II. Kategorie
III. Kategorie
IV. Kategorie
Plakátek