O nás

Diecézní katechetické centrum v Litoměřicích vzniklo v roce 1990.
Jeho posláním je podporovat katechetickou činnost v diecézi a starat se o vzdělávání a formaci katechetů. DKC má zajišťovat zpětnou vazbu diecéznímu biskupovi a napomáhat k uskutečňování jeho pokynů.


Cílem DKC je rozvíjet katechetickou činnost v litoměřické diecézi jak po stránce kvality, tak také kvantity, a stále hledat způsoby katecheze, které by předávaly evangelium a zprostředkovávaly zkušenost víry dnešnímu člověku.