PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ

"DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM"

Papežské misijní dílo dětí / PMDD / bylo založeno v květnu roku 1843 ve Francii. Jeho zakladatelem byl biskup Charles August Marie de Forbin - Janson z Nancy. Hlavní myšlenkou a smyslem PMDD bylo vytvořit hnutí křesťanských dětí, které budou pomáhat nevěřícím dětem hledat cestu ke Kristu. 3. května 1922 udělil papež Pius XI Misijnímu dílu dětí titul "papežské". Dnes je PMDD přítomno asi ve 120 zemích světa a jsou do něj aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Jeho prostřednictvím se každoročně zachrání 2 700 000 dětí z největší bídy.

Pomáháte :

Projekty PMDD na pomoc chudým dětem :

Celkem bychom chtěli pomoci 79 038 dětem v rámci 47 projektů částkou přes 6 milionů korun.

AKTIVITY PRO NAŠE DĚTI

Misijní klubko pro děti do 15 let, je celoroční aktivita, ve které se děti zavazují ke každodenní modlitbě Zdrávas Maria a k týdennímu spoření na Misijní bonbónek. Součástí je práce s výukovým programem MOST I - IV / Modlitba - Oběť - Služba - Tvořivost /.
Misijní bonbónek je celoroční aktivita, která představuje střádání financí v hodnotě jednoho bonbónku. Ušetřený obnos se zasílá 1x ročně na účet PMDD
Misijní růžička je celoroční aktivita zahrnující společnou modlitbu jednoho libovolného desátku růžence za děti v misiích
Misijní koláč je zábavná forma pomoci chudým, obvykle organizovaná 4.neděli postní, ale možné je kdykoliv jindy.
Misijní jarmark je obdobou Misijního koláče, předmětem prodeje mohou být například výrobky dětí, zapojit se ale může celá farnost.
Jeden dárek navíc je jednorázová aktivita vhodná pro dobu adventní, děti věnují částku pro chudé děti v misiích, její výše se rovná ceně dárku, který by chtěly věnovat
Pohled pro misie , aktivita pro dobu adventní nebo postní, jde o malování pohlednic s velikonoční nebo vánoční tématikou a jejich nabídku s prosbou o finanční příspěvek pro misie.